top of page

Đăng ký làm đối tác của Emotiony

Bạn là nhà sản xuất âm nhạc và có nhiều beat/instrumental chất lượng ? Bạn là camera man với nhiều video footage đẹp mê hồn ? Bạn có một kho sách nói giá trị? Bạn có nhiều kiến thức, tầm nhìn âm nhạc để chia sẻ với cộng đồng? Bạn muốn bán file nhạc, file video, file sa ở một cộng đồng uy tín và được hỗ trợ tốt? Emotiony chính xác là nơi bạn sẽ muốn tìm đến. Với hệ thống thanh toán toàn cầu, website mang tính thẩm mỹ cao và cách tiếp cận khách hàng nhanh chóng, bạn có thể tạo ra nguồn thu nhập thụ động vững chắc, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đam mê của bạn ở mức cao nhất. Hãy trở thành đối tác của Emotiony, cùng nhau xây dựng một thương hiệu sản xuất âm nhạc và video lớn mạnh, có tiếng nói.

Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ

Bạn muốn làm đối tác với Emotiony ở mảng nào?

*Bạn sẽ bán nhạc beat instrumental mà bạn đã sản xuất trên Emotiony Store

*Bạn sẽ bán video footage 4K mà bạn đã quay trên Emotiony Footage

*Bạn sẽ bán sách nói trên Emotiony Store

*Bạn sẽ viết blog chia sẻ về các chủ đề âm nhạc trên Emotiony Blog

Emotiony đã nhận thông tin và sẽ sớm liên hệ với bạn !!
bottom of page