top of page

HỎI ĐÁP

 • How to contact Emotiony fastest?
  In the About section of the main menu, there is full contact information of Emotiony. You can use chatbox on website, send message to fanpage, email or call directly.
 • Làm sao để liên hệ với Emotiony nhanh nhất?
  Trong mục About ở menu chính, có đầy đủ thông tin liên hệ của Emotiony. Các bạn có thể dùng chatbox trên website, gửi tin nhắn vào fanpage, gửi email hoặc gọi điện trực tiếp.
 • Do I encounter copyright disputes when using music purchased at the website?
  When you make your final product, there are two types of copyrights that you need to consider: instrumental copyright and song copyright. In terms of instrumental copyright, when you buy instrumental on the website, you are absolutely guaranteed that you will not encounter any problems. In case of unexpected problems, please contact us for resolution. About song copyright, Emotiony does not have the right to represent the author, you need to ask the author's permission, join the network for song copyright support or contact the copyright center to be resolved.
 • Khi dùng nhạc đã mua tại website có bị vấn đề về bản quyền không?
  Khi bạn làm sản phẩm cuối của bạn, có hai loại bản quyền mà bạn cần quan tâm: bản quyền bản phối và bản quyền bài hát. Về bản quyền bản phối, khi mua beat tại website bạn sẽ hoàn toàn được đảm bảo sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Trong trường hợp phát sinh những vấn đề ngoài mong muốn, hãy liên hệ để được giải quyết. Về bản quyền bài hát, Emotiony không có quyền đại diện cho tác giả, bạn cần phải xin phép tác giả, tham gia network để được hỗ trợ bản quyền bài hát hoặc liên hệ với trung tâm bản quyền để được giải quyết.
 • Which payment services does the website support?
  Website hỗ trợ thanh toán bằng Paypal hoặc các loại thẻ phổ biến như Visa, Mastercard.. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm với những dịch vụ thanh toán uy tín quốc tế này. Ngoài ra bạn có thể dùng những hình thức thanh toán offline khác như thông qua ngân hàng nội địa.
 • Website hỗ trợ những hình thức thanh toán nào?
  Website hỗ trợ thanh toán bằng Paypal hoặc các loại thẻ phổ biến như Visa | Mastercard.. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm với những dịch vụ thanh toán uy tín quốc tế này. Ngoài ra bạn có thể dùng những hình thức thanh toán offline khác như thông qua ngân hàng nội địa.
 • How to update product information and promotions of Emotiony?
  1. Fill in the email to subscribe Emotiony in the "Join our mailing list" section at the bottom of the homepage, you will receive the latest preferential information constantly updated. 2. Subcribe Trịnh Gia Hưng YouTube channel that is the official music channel of Emotiony to update the latest products. 3. Like Fanpage, join Emotiony Group on facebook to follow community activities of Emotiony
 • Làm sao để cập nhật thông tin sản phẩm và khuyến mãi của Emotiony?
  Các bạn có thể: Điền email để subcribe Emotiony ở mục "Join our mailing list" nằm ở cuối trang chủ, bạn sẽ nhận được những thông tin ưu đãi mới nhất cập nhật liên tục. Subcribe kênh youtube Trịnh Gia Hưng là kênh nhạc chính thức của Emotiony để cập nhật những sản phẩm mới nhất. Like Fanpage, tham gia nhóm Emotiony Group trên facebook để theo dõi những hoạt động cộng đồng của Emotiony
bottom of page