top of page

Loyalty

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Purchase a product

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

  • Sign up to the site

   Nhận 10 điểm

  • Order a plan

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • 10% off all store products

   10 Điểm = Giảm giá 10% mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

bottom of page